Autorizuotas CITROËN servisas

Garantija

Šalia garantijos dėl paslėptų defektų ir atitikties garantijos, kurios yra reglamentuotos įstatymais, gamintojas suteikia jūsų naujajam automobiliui 3 metų arba 100 000 km garantiją dėl gamybos defektų, išskyrus atskiras priešingas išlygas, apie kurias jūs buvote informuoti, laiką skaičiuojant nuo datos, kai jūs pats ar jūsų įgaliotas asmuo įsigijo automobilį.

Dažytų paviršių garantija: M1 kategorijos automobiliams – 3 metai, N1 kategorijos automobiliams – 2 metai.
Atsparumo prarūdijimui garantija:  M1 kategorijos automobiliams – 12 metų, N1 kategorijos automobiliams – 5 metai. Ši garantija taikoma tik tuo atveju, jei automobilis visada buvo remontuojamas griežtai laikantis gamyklos nustatytų standartų ir buvo atliekamos bei atžymimos patikros techninės priežiūros knygelėje.
Išsamią informaciją apie garantines sąlygas jūs rasite “Techninės priežiūros ir garantijų knygelėje”.